Tag Archives: elasticstack

LOGSTASH Nədir?

Logstash

Logstash İstifadə etdiyimiz sistemlərin bir çoxunda logların toplanması və onların analiz olunması ehtiyacı müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Bu ehtiyac vebsaytlar və ya proqramlardakı istifadəçi davranışlarını müşahidə etmək və ya istifadəçilərin qarşılaşdığı problemləri müəyyən etmək və onları analiz etmək ola bilər. Logstash,  sizin konfiqurasiyanıza uygun olaraq logların istədiyiniz yerdən oxunmasını, istədiyiniz kimi analiz olunmasını təmin edən…

Read More

KIBANA Nədir?

logo-kibana-elasticsearch

Kibana log və time series dataların analitikası, tətbiqetmələrin monitorinqi kimi önəmli məlumatların vizuallaşdırılması və analiz olunması üçün isifadə olunan Elastic stack-in ən önəmli komponentlərindən biridir.  Kibana vasitəsilə histoqramlar, xətti diaqramlar, pie chart-lar, istilik xəritələri və coğrafi xəritələr üzrə güclü və istifadəsi asan olan vizuallaşdırmalar hazırlamaq mümkündür.  “Elastic stack”-in bir parçası olduğu üçün  məşhur analitika və…

Read More