MANIPULATING DATA
VERİLƏNLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
Bu yazımda sizlərə ORACLE SQL-də verilənlərin idarə olunması haqqında danışacağam. Ümid edirəm faydalı ola biləcəyəm.
Bütün ORACLE SQL ifadələr 6 müxtəlif tipdən ibarətdir.
DDL(Data Definiton Language)
DML(Data Manupulating Language)….